Tjernet

Tjernet

Tekst: Ann-Iren Hansen
Melodi: Ann-Iren Hansen

Ord førr nån fortona sæ som ei klukkanes elv.
Ord førr nån e som en foss, 
førr andre fall dem som regn.

Mine ord står stille her i tjernet, høyt tel fjells. 
Men av og tel når smeltevannet fylle tjernet heilt.

Kjæm det små bækka rennaness, 
spørsmål som træng svar.
Kjæm det utrykk førr inntrykkan 
med frøkt førr å verk rar.

Æ ser du lytta og du prøva å forstå.
Tænk om du vesste ka en samtale med dæ
betyr førr mæ.

Æ henta ord fra et sted som vanligvis e lukka,
som ikkje åpnes førr nån.
Ei klumsat formulering av nåkka så sårt.
Æ prøva, æ prøva, igjen.

Tre setninge som stables frem og langsomt beskriv. 
Æ prøva, æ prøva, igjen.
Nån ord som føles så fremmed og feil
men æ prøva, æ prøva, igjen!

Mine ord står stille her i tjernet, høyt tel fjells.   
Men av og tel når smeltevannet fylle tjernet heilt.

Kjæm det små bækka rennaness, 
spørsmål som træng svar.
Kjæm det utrykk førr inntrykkan 
med frøkt førr å verk rar.

Kjæm det små bækka rennaness, 
spørsmål som træng svar.
Kjæm det utrykk førr inntrykkan 
med frøkt førr å verk rar.

Æ ser du lytta og du prøva å forstå.
Tænk om du vesste ka en samtale med dæ
betyr førr mæ.​