Ei som går

Svein Svane

Tekst: Folketone
Melodi: Folketone

Svein Svane va ute og vandra en gang.
På veien så møtt han en vandringsmann.
Kan du mine spørsmål besvare?
Så sant e ditt liv uten fare.

Ka som e rundar enn det rundaste hjul?
Ka som e vakrast av alle kreatur?
Ka som kvitar enn svanen?
Ka ropar høgar enn tranen?

Sola e rundar enn det rundaste hjul.
Engelen e vakrast av alle kreatur.
Snyen e kvitar enn svanen.
Toden ropar høgar enn tranen.

Ka kler vakrast den jupaste dal?
Ka skinn venast i dronningens sal?
Ka e det hurtigste på jorden?
Ka lyder høgar enn torden?

Græset kler vakrast den jupaste dal.
Sola skinn venast i dronningens sal.
Lynet e det hurtigste på jorden.
Dommen lyder høgar enn torden.