Ei som går

Æ veit

Tekst: Ann-Iren Hansen
Melodi: Ann-Iren Hansen

Hei du! Ka du styra med? Vil du førtæll mæ om vere?
Alt e bra, æ trives jo her og vere e ikkje så verst.

Det e bra. Du skjønn, æ tænk på dæ. Men æ reng ikkje ofte.
Det e greit. Tida går så fort. Du, slapp nu av! Æ veit

Æ føl æ har gjort mange feil og nu veit æ den største.
Ka e det? Ka du prata om nu? Koffør sei du det her?

Æ va opptatt i haue mett. Æ så ikkje nån andre.
Æ va sta med lite vett, men det vil æ forandre.
Æ e frøkteli stolt av dæ, sjøl om æ aldri har sagt det.
Trur du ikkje æ plukka opp det? Du, slapp nu av! Æ veit.